Artroskopia, ACL


Polecam:
Wykonuję:


Jesteś w dziale pn.: med. ratunkowa
Medycyna ratunkowa, jest podstawową specjalizacją medyczną.

Medycyna ratunkowa jest dziedziną medycyny mającą zastosowanie w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), na miejscu wypadku (w zmienionej formie) i we wszystkich przypadkach nagłych zachorowań.

Medycyna ratunkowa skupia się na diagnostyce i leczeniu ostrych zachorowań i urazów wymagających natychmiastowej pomocy. Choć zwykle nie prowadzą długoterminowej opieki, lekarze medycyny ratunkowej i pozostały personel pogotowia ratunkowego podejmują działania mające wpływ na długoterminowe rokowanie chorego.
W SOR, gdzie pracuję, funkcjonują:
  • Obszar segregacji medycznej i przyjęć
  • Obszar resuscytacyjno-zabiegowy
przed budynkiem SOR
logo SOR
rejestracja

  • Obszar konsultacyjny
  • Obszar obserwacyjny
dekontaminacja
hol segregacyjny

  • Obszar krótkotrwałej intensywnej terapii
sala resuscytacyjna
gabinet zabiegowy

    • Obszar laboratoryjno-diagnostyczny
    • Zaplecze administracyjno-gospodarcze
sala gipsowa
Sala Intensywnej Opieki Medycznej

W ścisłej współpracy z SOR funkcjonują: dział radiologii (wyposażony w TK, angiograf, aparaty USG, aparaty RTG), dział diagnostyki laboratoryjnej, pracownia koronarografii, pracownia endoskopii i pracownia bronchoskopii.