Artroskopia, ACL


Polecam:
Wykonuję:


Jesteś w dziale pn.: o mnie
KENTEL Maciej, ppłk dr n. med. ur. w 1962 r., żonaty, dwoje dzieci.
Dziedzina nauki: traumatologia narządu ruchu i ortopedia.
Studia: Wojskowa Akademia Medyczna, Wydział Lekarski (1988).
Doktorat: CSK WAM Warszawa (1999).
Języki obce: francuski, rosyjski i angielski.
Zainteresowania: usg narządu ruchu, artroskopia stawów, brydż sportowy.
Ostatnie najważniejsze publikacje:
 • KENTEL M.:,,Why not each anterior instability of the shoulder can be treated by arthroscopy?",
  ,,Knee hematoma after soft tissue lesions- ourt experiences in menagement",
  ,,Evaluation of the efficiency of the treatment of chondromalacia of the medial femoral condyle by means of drilling",
  ,,The assessment of gait kinematics changes in patients after articular cartilage surgery",
  ,,The use of SIMI Motion system in the assessment of gait in patients after selected surgery procedures of the lower limbs"
  . Kongres EFORT, posters. Lisbon, 2005 r.
 • KENTEL M.:,,Operative treatment of calcaneus fractures". Zjazd Słowackiego Towarzystwa Ortopedycznego, prezentacja. Koszyce, 2005 r.
 • KENTEL M.:Kongres Medcyny Ratunkowej i Anestezjologiczny. Bruksela, 2006 r.
 • KENTEL M.:,,Assessment of gait kinematics in ACL deficient patients subjected to original physiotherapy program". Kongres EFORT, prezentacja ustna. Florencja, 2007 r.
 • KENTEL M.:,,Hip joint posterior dislocation with accompanied femoral head fracture- presentation of two cases". Kongres EFORT, poster. Florencja, 2007 r.
        Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii

  dr med. Maciej Kentel

  Dr n. med. Maciej Kentel, uczestniczy w
  działalności:
 • PTOiTR Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii
 • PTMR Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
 • PTMS Polskiego Towarzystowa Medycyny Sportowej
 • PTO Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii
 • PTBS Polskiego Towarzystwa Brydża Sportowego
AUTOR  ok. 20 publikacji   w  prasie naukowej oraz 30 wystąpień na konferencjach naukowych.